Miljö och Jaktkonsult

Janne Kjellsson

Företaget erbjuder konsulttjänster inom:

  • Miljöområdet
    enligt Miljöbalken

  • Fysisk planering

  • Jaktområdet

 

Janne Kjellsson är pensionerad officer med bakgrund som miljöchef för försvarsmakten.

Konsulttjänster

Konsultvillkor

Bakgrund Janne Kjellsson

Webbplatsen är under  uppbyggnad.