Företagsinformation: Janne Kjellsson Miljö- och Jaktkonsult har F- skattebevis och är registrerad som enskild firma med organisationsnummer 401115-2818
Offert: Skriftlig offert lämnas snarast efter överenskommelse med aktuell beställare
Tidsplan: Arbetet påbörjas snarast efter skriftlig beställning och bedrivs enligt överenskommelse tills projektet är färdigt. Lägesredovisning sker efterhand på begäran av beställaren.
Tjänstgöringsplats och                             
huvudarbetsplats:
Pusshagen 92
137 67 Jordbro

Tfn:070-65181616
 
Tillfälliga arbetslokaler: Beställaren tillhandahåller vid behov kostnadsfritt kontorsutrymme, kontorsservice, telefon, fax mm.
Anställningsförhållanden: Uppdraget genomförs på konsultbasis till undertecknads enskilda firma.
Ekonomisk ersättning:

500 kr/tim redovisad tid exklusive moms.

Resersättning vid tjänsteresor ersätts enligt gällande statliga resereglemente och debiteras mot verifierade utlägg.

Hotellrum tillhandahålls av beställaren vid tjänsteresor

Resekostnader som omfattas av sociala avgifter och kostnader debiteras till självkostnadspris.

Samtliga kostnader är exklusive gällande mervärdesskatt.

Redovisning: Tids – och kostnadsredovisning sker löpande månadsvis.
Fakturering: Månadsvis enligt attesterad tidredovisning.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.
Offertens giltighetstid: Offert gäller normalt en månad om inte annat anges.

Till Startsidan