Yrkesmässiga kvalifikationer

Jag är pensionerad Sjöofficer och Fortifikationsofficer, som de senaste 20 åren arbetat med miljöfrågor, fastighetsförvaltning och fysisk planering inom det militära försvaret. Mellan 1994 och 2002 var jag chef för Högkvarterets miljöenhet/miljöavdelning med ansvar för ledning och samordning av fysisk planering och miljöfrågor enligt miljöbalken i hela Försvarsmakten. Jag svarade även för samordningen av jaktfrågor på Försvarsmaktens övnings-och skjutfält. Tjänsten har gett en bred erfarenhet och ett utvecklat kontaktnät med olika statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra organisationer.

Efter tjänstepensionering 2002 har jag på konsultbasis varit projektledare i Försvarsmakten vid Högkvarterets miljöavdelning för projektet dumpad ammunition vilket inneburit att lokalisera, kartlägga och registrera alla dumpningsplatser (106 st.) i hav, insjöar och gruvor samt klarlägga eventuella miljökonsekvenser på kort och lång sikt. Projektet har inneburit samarbete med Göteborgs och Stockholms Universitet, Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Försvarets Materielverk (FMV) och Naturvårdsverket.

Jag är sedan 40 år aktiv jägare på fritiden och har som förtroendevald varit engagerad i Svenska Jägareförbundet på olika nivåer centralt, regionalt och lokalt och har även varit instruktör vid olika typer av utbildning bl.a. jaktledareutbildning, jägarskolan, kötthantering och viltvårdsutbildning.

Till Startsidan